Liên hệ

PHÒNG KHÁM PGS.TS. NGUYỄN THỊ BAY

  • Địa chỉ: 36/26 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM
  • Email: baynt@ump.edu.vn.
  • Hotline: 08 35606856
  • Hỗ trợ lấy máu xét nghiệm tại nhà: 08 35606856